≡ Menu

Ensamkommande flyktingbarn

migrationsverket_2012

Jag har tidigare skrivit om ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Jag har fått en hel del negativa kommentarer kring ämnet då jag utmärkande pekar ut en specifik etnisk grupp från Afghanistan. Av de efterforskningar jag har gjort har det visat sig att över 90% av de ensamkommande “flyktingbarn” från Afghanistan utgörs av den etniska gruppen Hazara. Hazarerna är av mongolisk härkomst vilket gör det svårt att avgöra hur gamla dessa är.

Det har tidigare skrivits spaltmeter om hur just denna minoritetsgrupp är förtryckta i Afghanistan men i dagens Afghanistan är det tvärtom. Den etnisk grupp som har fått det bäst ställt både ekonomiskt, utbildningsmässigt är just Hazarerna. Områden där just Hazarerna bor är helt konfliktfria och där existerar inte ens Talibaner. Jag anser att de ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som i själva verket inte är flyktingbarn utan är vuxna män  ljuger om sin ålder för att få stanna i Sverige.  Det är organiserad flyktingsmuggling med färdiga mallar av “cases” som redovisas för Migrationsverket som blint litar på alla utsagor från dessa män.

Det hade varit intressant om Migrationsverket kunde sammanställa bättre statistik på dessa män så att även etniciteten kunde registreras för att lättare styrka min tes om att mer än 90% av ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan är Hazarer som genom just organiserad flyktingsmuggling tar sig till Sverige. Samlar man på sig denna typ av statisk kan man med sunt förnuft ställa sig frågan varför just Hazarer utgör en så dominerande andel av ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan? Är förtrycket mindre allvarlig mot övriga folkgrupper i Afghanistan?

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.