≡ Menu

Ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan

Jag har noterat att fler och fler ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan har hittat sin väg till Sverige. Uteslutande alla av dessa barn tillhör den etniska gruppen Hazarer. Man kan fråga sig hur det kommer sig att just Hazara skickar sina barn till Sverige?
Det krävs ingen stor tankekraft att komma fram till det handlar om en organiserad flyktingsmuggling. Hazara är kända för att hålla samman och deras nära band med iranier förstärker mina misstankar om att just Hazara folket kommer i stora vågor till Sverige och norra Europa.

Flera fall i media har uppmärksammats där just dessa flyktingBARN i själva verket är mycket äldre än vad de uppger sig vara. Hazara är av mongoliskt härkomst vilket innebär att de är kortväxta och svåra att bedöma åldern på. Migrationsverket verkar lita blint på åldern dessa ”barn” uppger.

Något annat som migrationsverket verkar lita blint på är att i princip alla dessa ensamkommande Hazara-barn kommer från krigshärjade delar av Afghanistan. Alla uppger att de är antingen från Helmandprovinsen eller från Kandahar där kriget och oroligheterna är som värst. Faktum är att inga av dessa flyktingbarn kan någon Pashto som är språket som talas i både i Kandahar och i Helmand.

Jag har träffat på flera av dessa flyktingbarn/män och när man frågar dem var de kommer ifrån så vill de inte ens säga att de är från Afghanistan. Uteslutande uppger de att de är från Iran. När jag väl presenterar mig själv så ändrar de sin historia och säger att de är från Afghanistan och att de skäms för att kalla sig Afghaner. Naturligtvis kan det vara så att många av dessa flyktingar kan vara födda och uppvuxna i Iran men att skämmas för sina rötter innebär att dessa personer saknar ryggrad och stolthet.

Flera av dessa är aktiva inom Svenska Afghanistan Kommittén där deras mål är att misskreditera övriga folkgrupper i Afghanistan. Vid ett tillfälle hörde jag en av Hazara-medlemmen kläcka ur sig att landet inte heter Afghanistan och att han själv ville kalla landet för Afghanistani (allt för att förneka sitt ursprung). Skammen att kalla sig Afghan är såpass stor att de gör allt för att misskreditera landet och dess övriga befolkning. Samma land som de så falskt uppger när de väl kommer till Sverige för att söka asyl i.

Slutligen har ingen undgått att dessa barn har vid flera tillfällen varit involverade i våldtäckter och andra hedersrelaterade brott. Barn våldtar som sagt inte men som tidigare nämnts så är dessa barn i själva verket vuxna män.

Myndigheterna måste vara mer uppmärksamma på hur man dels identifierar dessa flyktingbarn samt hur man fastställer dessa barns ålder. Statistiken visar tydliga trender och mycket kan läras om man studerar detta.

Nedan ser ni flyktingströmmen från Afghanistan (upp till 17 år) och av alla dessa är över 68 % ensamkommande flyktingbarn. Av dessa barn är ca 89 % tillhörande den etniska gruppen Hazara.

Hur kommer det sig att en såpass stor del av dessa ensamkommande flyktingbarn tillhör just den etniska folkgruppen Hazara? Det är uppenbart att det handlar om människosmuggling i stor skala. Där familjen i hemlandet (Iran, Pakistan och Afghanistan) skuldsätter sig för att säkerställa att barnen tar sig till Sverige och kan på så sätt återbetala skulden med bidragspengar.

Tidningen Riksdag & Departement nr 7/2012 skriver att Riksrevisionen identifierat kostnaden i  Sigtuna kommun för ensamkommande flyktingbarn till  15 816 kronor – per “barn” och dygn. Det handlar om stora summor för barn som i själva verket är vuxna människor och som på falska grunder hittar på rövarhistorier om deras utsatta situation i Kandahar eller Helmand.


[field name=migrationsverket]

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.