≡ Menu

Två Svenska soldater döda i norra Afghanistan

Två nya svenska soldater har skjutits ihjäl i norra Afghanistan.
SvD skriver:

De två yrkesofficerarna, Gunnar Andersson, en 31-årig löjtnant och Johan Palmlöv, en 28-årig kapten, stupade väster om Mazar-i-Sharif när de var ute på fotpatrull. De besköts med finkalibrig eld från ett handeldvapen klockan 11.03 svensk tid.

Problemet i Afghanistan är att landet inte har förbättrats på något sätt under den tid utländska trupper närvarat i landet. Då stora mängder pengar strömmar in har en del människor skott sig och något uppbyggnad av landet har överhuvud taget inte ägt rum. En korrupt regering med krigsherrar från Norra Alliansen som styr med maffiametoder har fått fritt spelrum. Södra Afghanistan har utelämnats helt till Talibaner eller andra fraktioner som styrs löst utan någon central ledare.

Attacken mot de svenska trupperna har uppenbarligen inte ägt rum av Talibaner då norra Afghanistan är än så länge befriad från Talibansk närvaro. Min teori är att det är den afghanska korrupta polisen eller rent av afghansk militär. Guvunören i Mazar-e-Sharif som heter Atta Mohammad är en krigsherre som vägrar lyda Karzai. Karzai har vid flera tillfällen försökt att byta ut honom men misslyckats då Atta Mohammad inte erkänner Karzai som den rättmäktiga presidenten över Afghanistan.

Istället för att västvärlden får kalla fötter och börjar prata om att lämna landet är mitt förslag att utländska stater skall sätta press och rent av att hjälpa president Hamid Karzai att få bort de korrupta krigsherrarna och ställa dem inför krigstribunalen i Haag. Se till att man ställer krav på regeringen i Kabul att utplåna korruptionen samt att se till att biståndsmedel används till förmån för befolkningen och inte hamnar i krigsherrarnas fickor. Man bör även granska hur dessa krigsherrar har kunnat samla på sig dessa enorma rikedomar under så kort tid och även frysa deras tillgångar i utländska banker. Det är ett fåtal personer som utmärker sig och får man bort dessa så öppnas möjlighet för förbättring.
Jag rekommenderar varm en skrift av Mohammed Daud Miraki som heter ”The anatomy of US’s defeat in Afghanistan“.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.