≡ Menu

Sydkoreanska missionärer i Afghanistan

Det har handlat mycket om de sydkoreanska missionärerna som tillfångatagits i Afghanistan den senaste tiden. Själv tycker jag att det är förkastligt att tillfångata hjälparbetare som är i Afghanistan för att hjälpa de behövande.

Tyvärr så läste jag i en artikel i “Kyrkans Tidning” att dessa sydkoreaner är den grupp som är mest hårdförda missionärer som finns. De skall tydligen ha tvingat fattiga barn och behövade att konvertera för att få del av av hjälp. Barnen skall ha tvingats sjunga psalmer och liknande för att deras familjer skulle få bidrag eller mat.

Läste nyligen att världens kyrkor skall enas om uppförandekod i missionsarbete.

Kyrkor enas om uppförandekod i missionsarbete

Nu ska världens kyrkor formulera en uppförandekod för sitt missionsarbete. Respekt för andras religion och rätten att fritt välja sin religion tillhör basen för koden.

Vid det möte som nyligen hölls i Toulouse höll stadens ärkebiskop, Robert Le Gall, inledningstalet. Han sa att uppförandekoden garanterar att människor av annan religion möts med respekt, samtidigt som det skyddar rätten att sprida och förklara sin tro.

Arbetet påbörjades ifjol
Arbetet med att formulera en uppförandekod inleddes i fjol av Vatikanen och Kyrkornas världsråd, där också Svenska kyrkan ingår. Till årets möte kom för första gången också Evangeliska världsalliansen, vars medlemmar bland andra är evangelikala kyrkor och pingstvänner.

Evangeliska världsalliansen uttryckte sitt stöd för arbetet, som enligt planerna ska resultera i en färdigformulerad uppförandekod 2010.

Gemensam grund
Deltagarna i mötet uttryckte gemensamma grundläggande värderingar, som vikten av att skilja mellan aggressivt omvändelsearbete och evangeliserande.

Förhoppningen är att uppförandekoden ska ge riktlinjer i svåra frågor som äktenskap mellan personer av olika religion. Den blir också ett verktyg i samtal med regeringar som vill införa lagar mot att byta religion, att hävda religionsfrihet men ska också minska andra religionsutövares oro för kristnas omvändelsemetoder.

Källa: KT

Jag vet inte hur mycket av detta som kommer att följas men helt klart tycker jag att sydkoreanerna som har tillfångatagits förtjänar sitt straff och hoppas att de lärt sig en läxa.

Andra bloggar om: , , ,

{ 1 comment… add one }
  • Jonny July 6, 2008, 2:06 pm

    De sydkoreanska “missionärer” som blev tillfångatagna i Afghanistan var inga missionärer. De var kristna som skulle besöka missionärer från sin kyrka. Dessa missionärer arbetade som läkare och ägnade sig inte åt ngt tvång. När sydkoreanerna blev kidnappade, visste inte deras kidnappare om att de var kristna, altså var det utlänningar i allmänhet ( pengar) de var ute efter snarare än missionärer. Det är ett vanligt påstående att missionärer ” tvångskonverterar” mskor, men det har aldrig kunnat styrkas.Att kyrkorna enas om en uppförande kod handlar nog snarare om att stävja elaka och osanna anklagelser. Jag som själv tagit del i missionarbete, har aldrig stött på ngn tvång, även om missiosnmotståndare gärna talar om det. Mission handlar om att hjälpa mskor fysiskt och till en relation med Gud, inte att tvinga ngn.
    Ber för Afghanistan och folket där

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.