NATO möte i Riga

Bush i Riga

Kort sammanfattning om NATO:s möte i Riga:
Vid försvarsalliansen NATO:s pågående toppmöte i Riga uppmanade USA:s president Bush medlemsländerna att engagera sig ytterligare i Afghanistan. Bush sa att talibanerna växer i styrka och måste konfronteras.
Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien gav löfte om att deras trupper kan placeras i hela Afghanistan, inte bara på de platser där de nu är stationerade.

Ett problem för NATO är att det saknas soldater i det våldsamma södra Afghanistan.

Någon förklaring till varför Talibanerna växer sig starka hade man inte utan man är fortfarande helt fokuserad på att Talibanerna är terrorister som måste bekämpas. Kan även nämna att flera länder tog upp problemet med att ISAF styrkor har bytt taktig från att vara till för att bygga upp landet och skapa säkerhet har de allt oftare varit inblandade i väpnade konflikter den senaste tiden.
Andra bloggar om: , , , , , ,

Sverige ut ur Afghanistan!

Sverige ut ur Afghanistan

Under slutet av 70-talet bildades Svenska Afghanistankommittén med banderoller där det stod ”Sovjet ut ur Afghanistan”. Under ett seminarium den 23 november 2006 som gick under rubriken ”Krig i Afghanistan” samlades ett par hundra åskådare för att lyssna på den senaste tidens utvecklig i Afghanistan. På väg in till hörsalen såg jag en person som var från ”Folket i bild” hålla en banderoll med texten ”Sverige ut ur Afghanistan”.

Bengt Kristiansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén berättade först om utvecklingen i Afghanistan samt hur läget hade förändrat sig efter talibanernas fall. Hur oroligheterna ökade dag för dag samt att ISAF har börjat te sig mer som USA och använder samma metoder under NATO’s ledning vilket gör det svårt för afghaner att särskilja de olika trupperna. Detta gör jobbet svårt för de svenska trupperna stationerade i norra Afghanistan genom att de kan betraktas som krigförande trupper och därmed utsättas för större fara.

Mycket av debatten i slutet av seminariet handlade just om huruvida Sverige skulle skicka fler trupper till Afghanistan eller inte. Vill Afghanerna ha fler trupper från utlandet? Bengt svarade med att Afghaner vill ha fler fredbevarande trupper men att de skall under FN’s mandat inte ägna sig åt aktivt krigförande aktiviteter, utan vara mer för att skapa säkerhet och stabilitet.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Hur är det i Afghanistan idag?

Hur är det i Afghanistan idag? Jag brukar ofta få denna fråga från vänner och bekanta samt andra man träffar som får reda på att man är från Afghanistan. Jag brukar säga att läget är allvarligare än någonsin. Varför?
När USA gick in i Afghanistan var målet att jaga iväg terrorister och få ett slut på en diktatur och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Afghanerna var trötta att ses som en terroriststat och ville bli av med talibanerna och USA ville få slut på möjligheterna för al-Qida att träna och förbereda attacker mot USA från afghanskt territorium.

I hela regionen var demokrati och mänskliga rättigheter inte särskilt vanliga begrepp. Man var van vid enväldiga och konstitutionella monarkier, kommunistiskt diktatur, sovjetisk ockupation och slutligen islamistisk inbördeskrig med talibaner som resultat. Afghanerna har fått uppleva förtryck, krig, ockupation, flyktingskap, fattigdom och avsaknad av rättigheter till utbildning och de basala behoven så som rent vatten, sjukvård och framtidsutsikter.

Efter talibanernas fall var afghanerna fulla av förhoppningar att kunna forma en ny och bättre framtid med hjälp av det internationella samfundets fokus på regionen. De hade tidigare helt blivit bortglömda efter sovjets uttåg ur Afghanistan vilket hade lett till ett långt inbördeskrig.
Nu gjorde man några framsteg så som att man utformade en grundlag, folkvald president och parlament.

Något som försvagat förtroendet och minskat förhoppningarna om framtidsutsikterna är enligt Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Bengt Kristiansson följande saker:

” Omfattande bombningar under fem års tid med många civila offer, husrannsakningar och förnedrande kroppsvisiteringar, krigsherrarnas återkomst och inträde i den nya maktens korridorer, straffrihet för de gamla förtryckarna, den rättsvidriga fånghanteringen i Bagram-fängelset och på Guantánamo, den fortsatta diskrimineringen av kvinnor och den mycket långsamma utvecklingen av rättsväsendet.”

De flesta av de ovanstående punkterna har jag själv sett med egna ögon och något som inte nämnts är den utbredda korruptionen. En total obalanserad maktbalans där krigsherrar sitter på olika poster som kräver öppet pengar för statliga tjänster som skall vara gratis.
När man öppet kan se ministrar köpa loss stora delar av huvudstaden där personen i fråga bara för några år sedan knappt ägde en bit mark eller ens en åsna. Där det av dessa personer ägs ”Plaza” och marknadsplatser som kostar flera hundra miljoner dollar. Där dessa personer blir eskorterade i ”Hummer” jeeps av egna säkerhetsvakter som struntar helt i vad trafikregler innebär. Ministrar som är djupt inblandade i olika knarkaffärer som är värt flera miljarder dollar. En ”demokrati” som har inneburit en öppen prostitution, alkohol och pornografi. Saker som inte har existerat öppet i det konservativa Afghanistan.

Bengt Kristiansson nämner slutligen:
”Att talibanerna kränkte mänskliga rättigheter fick varje afghan känna av. Men att också USA skulle kränka dem i Afghanistan var mindre väntat”

Framtiden ser inte ljust ut i Afghanistan. Därför brukar jag säga till mina vänner och bekanta som frågar om mitt hemland att läget i Afghanistan är värre än någonsin.

Andra bloggar om: , , , , ,

Krig i Afghanistan

BengtVill påminna om seminariet imorgon i Göteborg med titeln “Krig i Afghanistan”. Programmet följer nedan:

Situationen idag – talibanerna, opiumhandeln, folket.

Hur ser livet och framtiden ut i landet där opium är den största exportvaran, talibanerna är på stark frammarsch och krigförande trupp sammanblandas med fredsbevarande FN-styrkor?

Svenska Afghanistankommittén, SAK, bjuder in till ett seminarium om Afghanistan. Ämnesexperter ger sin syn på situationen i ett av världens mest utsatta länder.

Fri entré! Anmäl dig gärna, skicka ett mejl till seminar@sak.se

Program

18:30 – 19:20
Konflikterna & aktörerna
Bengt Kristiansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, SAK

Uppväxt i krigets Afghanistan
Sakina Zafar

19:20-19:30
Paus

19:30 – 20:20
Opium – makt & påverkan
Niklas Swanström, Institutionen för euroasiatiska studier – Silk road studies Uppsala universitet

Fred & framtid
Lotta Hedström, Miljöpartiet

Svenska Afghanistankommitténs arbete
Anna-Maria Johansson, insamlings- och ekonomisassistent, SAK

20:20- 21:00
Paneldiskussion

Moderator: Cecilia Wigström, riksdagsledamot, Folkpartiet
Andra bloggar om: , , ,

Ta tillbaka era flyktingar och sluta klaga

Flykting i PakistanEn företrädare för utrikeskontoret i Islamabad Tasnim Aslam framförde att den enda lösningen på de Afghanska klagomålen vore om Afghanistan tog tillbaka de tre miljoner Afghanska flyktingar som bor i Pakistan. Dessa flyktingar rör sig fritt mellan länderna och det är svårt för Pakistan att kontrollera dessa trots att man har satt upp 97 posteringar vid gränsen mot Afghanistan. Hon framförde att Talibanerna är Afghaner och att problemet bör lösas av den Afghanska regeringen. Pakistan har ju föreslagit att de kan tänka sig att skärma av sig mot Afghanistan genom antingen en mur eller ett stängsel längs den Afghanska gränsen. Problemet är att nästan halva Pakistan tillhör Afghanistan genom den s.k. Durand överenskommelsen och Afghanistan kommer inte att tillåta Pakistan sätta upp en gräns mellan dessa två länder då gränsen mellan Afghanistan och Pakistan aldrig har erkänts av Afghanerna.

De som inte är insatta i Durand överenskommelsen kan jag hänvisa till följande text:

The Durand Agreement or the Kabul Convention of 1893

Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of Afghanistan on the side of India, and whereas both His Highness the Amir and the Government of India are desirous of settling these questions by friendly understanding, and of fixing the limit of their respective spheres of influence, so that for the future there may be no difference of opinion on the subject between the allied Governments, it is hereby agreed as follows:1. The eastern and southern frontier of his Highness dominions, from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this agreement.2. The Government of India will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of Afghanistan, and His Highness the Amir will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of India.3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of villages adjoining the frontier.

5. With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws his objection to the new British cantonment and concedes to the British Governmeni the rights purchased by him in the Sirkai Tilerai water. At this part of the frontier the line will be drawn as follows:

From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, which remains in British territory, the line will run in such a direction as to leave Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to pass half-way between the New Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as Lashkar Dand. The line will then pass half-way between the railway station and the hill known as the Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the Khwaja Amran range, leaving the Gwasha Post in British territory, and the road to Shorawak to the west and south of Gwasha in Afghanistan. The British Government will not exercise any interference within half a mile of the road.

6. The above articles of’ agreement are regarded by the Government of India and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactory settlement of all the principal differences of opinion which have arisen between them in regard to the frontier; and both the Government of India and His Highness the Amir undertake that any differences of detail, such as those which will have to be considered hereafter by the officers appointed to demarcate the boundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to remove for the future as far as possible all causes of doubt and misunderstanding between the two Governments.

7. Being fully satisfied of His Highness goodwill to the British Government, and wishing to see Afghanistan independent and strong, the Government of India will raise no objection to the purchase and import by His Highness of munitions of war, and they will themselves grant him some help in this respect. Further, in order to mark their sense of the friendly spirit in which His Highness the Amir has entered into these negotiations, the Government of India undertake to increase by the sum of six lakhs of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted to His Highness.

H. M. Durand,
Amir Abdur Rahman Khan.

Kabul, November 12, 1893

Andra bloggar om: , , , ,

133 döda i kraftiga skyfall

Översvämning

Det är inte bara vi här i Sverige som har upplevt kraftiga skyfall den senaste tiden utan även Afghanistan har drabbats hårt den senaste veckan. Runt 40 har dött i Uruzgan igår men det har även rapporterats om saknade och döda i de norra provinserna. I Farah provinsen har runt 17 döda rapporterats och den kraftiga skyfallen har förstört vägar samt odlingsmark.

Andra bloggar om: , , ,

Tony Blair i Kabul

Blair and Karzai

Efter att Tony Blair besökt Pakistan get överlämnat en donation på över 900 miljoner USD var det nu dags att besöka Afghanistan. Han träffade Hamid Karzai och lovade att hjälpa Afghanistan så länge det behövdes. Han framförde också att NATO måste få en starkare fokus på problemområden. Blair besökte även sina trupper i Helmand provinsen och sade att ”Här i denna otroliga öken kommer framtiden för västvärldens att klaras upp”. Storbritannien har 5000 trupper i Afghanistan och dessa är stationerade i de södra regionerna där Talibanerna börjar växa sig starka.
Samtidigt kunde man höra oppositionsledaren Maulana Fazlur Rahman i Pakistan att koalitionstrupperna bör dra sig ut från Afghanistan för att tillåta Talibaner ta del i politiken och på så sätt undvika eskaleringen av attentat. Han pratade från en freds ”Jirga” (rådsförsamling) organiserad av Awami National Party i Peshawar.

Andra bloggar om: , , , ,

Samling mot kriget i Afghanistan

Oro över situationen i Afghanistan.

Det var temat när FN-föreningen igår bjöd in ordföranden för Afghanistankommittén i Lund, Anders Davidsson, för ett appellmöte utanför Domus.

Hans tal, som lockade några förbipasserande att stanna till, tog fasta på att USA:s närvaro i landet har mött en allt större motvilja, framförallt i de sydöstra delarna av landet där Talibanerna har etablerat sig de senaste åren. Han berättade att soldaternas jakt efter misstänkta al-Qaida-medlemmar har drabbat oskyldiga civila. [Länk till artikeln]

Andra bloggar om: , , ,