NATO möte i Riga

by isocondor on November 29, 2006

in Afghanistan

Bush i Riga

Kort sammanfattning om NATO:s möte i Riga:
Vid försvarsalliansen NATO:s pågående toppmöte i Riga uppmanade USA:s president Bush medlemsländerna att engagera sig ytterligare i Afghanistan. Bush sa att talibanerna växer i styrka och måste konfronteras.
Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien gav löfte om att deras trupper kan placeras i hela Afghanistan, inte bara på de platser där de nu är stationerade.

Ett problem för NATO är att det saknas soldater i det våldsamma södra Afghanistan.

Någon förklaring till varför Talibanerna växer sig starka hade man inte utan man är fortfarande helt fokuserad på att Talibanerna är terrorister som måste bekämpas. Kan även nämna att flera länder tog upp problemet med att ISAF styrkor har bytt taktig från att vara till för att bygga upp landet och skapa säkerhet har de allt oftare varit inblandade i väpnade konflikter den senaste tiden.
Andra bloggar om: , , , , , ,

Leave a Comment

Previous post:

Next post: